İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Select a community to browse its collections.

 • Othello Syndrome in Shakespearean Tragedy of Othello 

  Kesgin, Cansu Ecem; Hashemipour, Saman (Nobel Academic Publishing, 2020)
 • Sağlıkta Sanat Terapisi Kullanımı: Literatür Taraması 

  Çakmak, Özlem; Biçer, İsmail; Demir, Halil (Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi, 2020)
  Sanat terapisi, sanat malzemeleri kullanan bir ekspresyonist terapidir. Yaratıcı sürecin psikolojik yönü geleneksel psikoterapötik teori ve teknikleri, özellikle farklı sanat malzemelerinin duygusal özelliklerini anlamakla ...
 • Türkiye'deki Suriyeliler Örneğinde Neoklasik Realizm ve Göç Politikaları 

  Özdemir, Çağlar; Örki, Armağan (Ankara II. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2020)
  1930’lu yıllarda realist kuram uluslararası ilişkilerin anlaşılmasına büyük katkı sunmuşken, 1970’li yıllarda yerini neorealizme bırakmış, 1990’lı yıllarda savunmacı ve saldırgan neorealizm fikirleri yazında yerini almaya ...
 • The Events Of 1915 And Overlooked Details Of Turkish Thesis 

  Örki, Armağan; Çendek, Sinem Yüksel (Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2020-05)
  The Relocation and Resettlement Law (the Tehcir Law), which was adopted on May 27, 1915 and started to be implemented on June 1, 1915, was considered as a precaution for the Armenian uprisings that emerged especially ...
 • Seçilmiş Avrupa Birliği Ülkelerinde Yenilenebilir Enerjinin GSYH Üzerine Etkisi: Cobb-Douglas Üretim Fonksiyonu Yaklaşımı 

  GHOLIZADEH, Younes; NARİN, Müslüme (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2020-02-24)
  Emek ve sermaye gibi geleneksel üretim faktörlerinin yanı sıra üretim sürecinde kullanılan girdilerden biri de enerjidir. Üretim sürecinde fosil içerikli enerji kaynaklarının kullanımı daha yaygın olsa da sürdürülebilir ...

View more